Meer informatie over het plaatsen van regenwaterputten en/of infiltratievoorzieningen vind u op: https://interleuven.be/samenaankoop-hemelwaterinfrastructuur

Een regenwaterton bestellen kan via: https://interleuven.be/regenwatertonnen

Privacy  |  Contact