Evaluatie infosessie 'openbaar groen ecologisch beheren'

Naam (niet verplicht):
Bestuur/organisatie (niet verplicht):

De scores die u kan geven gaan van 1 (slecht) tot en met 5 (goed) 0 = niet van toepassing

Inhoudelijk gedeelte
Omvorming en ecologisch beheer van openbaar domein - Inverde*:
Waarom geeft u deze score? Heeft u nog opmerkingen/suggesties bij dit onderwerp?
Het belang van bijen, biodiversiteit en klimaat in dit verhaal – Departement Omgeving*:
Waarom geeft u deze score? Heeft u nog opmerkingen/suggesties bij dit onderwerp?
Communicatievaardigheden in het werkveld - Crime Control*:
Waarom geeft u deze score? Heeft u nog opmerkingen/suggesties bij dit onderwerp?
Terreinbezoek omgevormde begraafplaats Pellenberg*:
Waarom geeft u deze score? Heeft u nog opmerkingen/suggesties bij dit onderwerp?

Organisatie
Locatie*:
Communicatie door organisatie*:
Bereikbaarheid*:
Ontvangst*:
Catering*:
Tijdstip/duur*:
Algemene tevredenheid*:

Opmerkingen/suggesties
Wat vond u goed aan deze studiedag? Wat kunnen we nog verbeteren?Privacy  |  Contact