Ik schrijf me in voor:Begeleidingstraject energiecoach voor kleine ondernemers
Naam onderneming*:
Adres onderneming*:
Type onderneming*:


Specifieer uw activiteit*:

Vul hieronder de gegevens van de contactpersoon in.
Naam*:
Telefoon*:
E-mail*:

Waarom wenst u deel te nemen?
Motivatie (max. 200 woorden)*:
Op welke manier zou u zichtbaarheid geven aan dit begeleidingstraject? Bent u bereid om uw ervaring te delen met uw collega-ondernemers en uw cliënteel?*
Hebt u reeds energiebesparende maatregelen uitgevoerd in de laatste 5 jaar?*
Zo ja, specifieer:
Hebt u al concrete plannen rond energie-efficiëntie en/of hernieuwbare energie in uw onderneming*:

Vul hieronder uw jaarlijks energieverbruik in (indien beschikbaar).
Elektriciteit (kWh):
Aardgas (kWh):
Stookolie (liter):

Na de inschrijvingsperiode zal een selectie gebeuren op basis van een aantal criteria. Deze criteria kunnen o.a. zijn: uw motivatie, besparingspotentieel, het uitdragen van dit traject en de verscheidenheid van sectoren en activiteiten binnen de gemeente. Indien u geselecteerd bent, dan wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht.

Door u in te schrijven voor het begeleidingstraject gaat u akkoord dat wij uw gegevens doorgeven aan de energiecoach. De gegevens die u achterlaat worden gebruikt om u te contacteren om een afspraak te maken voor het plaatsbezoek en om u op de hoogte te houden over uw dossier. Interleuven of gemeente Tremelo kan u later contacteren voor een evaluatie van deze begeleiding en eventuele ondernomen acties n.a.v. het begeleidingstraject binnen het Europese TERTS-project. Wij bewaren uw gegevens maximaal 5 jaar na afloop van het project. Meer informatie over ons privacybeleid vindt u hier.

Kleine ondernemers: Een kleine onderneming (ko) is een zelfstandig bedrijf met minder dan 50 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 10 miljoen of een balanstotaal van maximum € 10 miljoen.*Privacy  |  Contact