Ik schrijf me in voor:


Welkom op het aanmeldingsformulier voor de samenaankoop hemelwatertonnen. Via dit formulier kan u aangeven of u interesse hebt in deze groepsaankoop en in deelname aan de werkgroep.

Door een gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tonnen en plaatsingen, kan een voordelige prijs bedongen worden. Bevestig daarom hieronder nu al uw interesse in deze groepsaankoop. Het invullen van dit formulier is géén contract en verbindt u niet tot een deelname.

Een werkgroep, samengesteld uit inwoners van de deelnemende gemeenten, beslist welke leverancier de tonnen mag leveren. Kan u zich enkele keren vrij maken in de periode februari tot mei 2021 en wenst u actief deel te nemen aan de werkgroep, geef dit dan aan op dit invulformulier. U wordt in februari 2021 gecontacteerd voor een eerste bijeenkomst van de werkgroep.

In april 2021 zal er meer duidelijkheid zijn over welke leveranciers aangesteld zijn voor de levering en zal u hierover geïnformeerd worden.

Persoonlijke gegevens:
Voor- en achternaam*:
E-mailadres*:
Gemeente*:
Straat en huisnummer*:
Telefoonnummer (overdag bereikbaar)*:

Gegevens over de hemelwatertonnen:

Alle modellen worden standaard geleverd met een handig aftapkraantje onderaan de ton.
Ik heb interesse om via de groepsaankoop een regenwaterton aan te schaffen*:
Ik heb interesse in een regenwaterton met inhoud van ca.:
Locatie van de plaatsing:
Ik wens de ton te laten plaatsen door sociale werkgever IGO:
vragen of opmerkingen:

Samenstelling van de werkgroep om een leverancier van de regenwatertonnen aan te duiden:
Ik heb interesse om deel uit te maken van de werkgroep*:
Ik wens deel te nemen aan de werkgroep omdat:
Licht uw keuze toe indien u gekozen hebt voor "andere":
vragen of opmerkingen:Privacy  |  Contact