Tankslag 2017 - 2019


Welkom op het aanmeldingsformulier voor de samenaankoop tankslag in de gemeenten Haacht, Herent, Kampenhout, Kortenberg, Opwijk, Tervuren, Tremelo en Zoutleeuw. Via dit formulier kan u aangeven indien u interesse hebt in deze groepsaankoop.

Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van buitengebruik gestelde stookolietanks te drukken organiseert een werkgroep van inwoners uit 8 gemeenten een stookolietankslag. Door de gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tanksaneringen werd een betere prijs bedongen, rekening houdend met de kwaliteit van het geleverde werk.

Op 7 juni 2017 werd een firma aangesteld voor het uitvoeren van de tankslag. U kan vrijblijvend dit formulier invullen als geïnteresseerde in deze tankslag. Uw gegevens worden bezorgd aan de aannemer, hij bezorgt u een offerte. U bent niet verplicht een contract af te sluiten. Na de uitvoering van de werken zal de firma de vereiste attesten van buitengebruikstelling van de tank aan u overmaken.

Persoonlijke gegevens:
Voornaam*:
Achternaam*:
E-mailadres*:
Gemeente*:
Straat en huisnummer*:
Telefoonnummer (overdag bereikbaar)*:

Gegevens over te saneren stookolietank:
Ik heb interesse in een groepsaankoop van het saneren van stookolietanks*:
De stookolietank is nog in gebruik*:
Indien niet meer in gebruik, sinds wanneer (jaartal):
Is de stookolietank recent gekeurd*:
Inhoud van de tank*:
Werd de tank ooit opgevuld*:

Ligging van de stookolietank (duid enkel de plaats aan die relevant is):
Voortuin:
Naast de woning:
Achter de woning:
Onder de woning:
De tank is bereikbaar vanop de openbare weg*:

Het mangat van de tank is goed bereikbaar (ook de bouten)*:


Het mangat is het rond deksel op de tank zelf dat met bouten wordt vastgezet en niet het deksel van de put waarin de vulopening ligt!

Kan de stookolietank uitgegraven worden indien het een ondergrondse tank betreft:


Kan u bepaalde werken zelf uitvoeren?
Bv. Vrijgraven van het mangat, afbreken van de stenen put boven de vulopening/mangat*:


Vragen of opmerkingen:

Deze gegevens worden overgemaakt aan een externe firma die u een offerte op maat zal leveren. Deze gegevens zullen enkel voor dit doeleinde worden gebruikt. Door dit formulier in te vullen gaat u hiermee akkoord.